Anko Tijman


Anko is Partner Agile Testen van Ordina. Hij heeft twee boeken over testen in agile projecten geschreven, waarvan het tweede ‘Testen2.0, de praktijk van agile testen‘ samen met Eric Jimmink. In de afgelopen jaren heeft hij onder meer gesproken op de conferenties Eurostar, Agile2005, XPDays, SQS-UK, SQS-DE en diverse Testnet evenementen en thema avonden. Hij is tevens kartrekker van de werkgroep Agile van TestNet. U kunt hem rechtstreeks bereiken via anko.tijman at ordina.nl